Skip navigation

Schoolteam

foto van het schoolteam september 2016

Directeur

Mevrouw Hilde Eurlings

Romeinendreef 22, 3620 Lanaken
089 / 71 54 58 ('s avonds)
hilde.eurlingsjanrosierbe
GSM 0472 664681

Secretariaat

secretariaatjanrosierbe

Nadine Caubergh
Brigitte Caubergh
Veerle Gerits

Hoofdschool

Eerste leerjaar
- 1A: juf Jelle Broux
- 1B: juf Dréke Ghelen & juf Maureen Verstappen

Tweede leerjaar
- 2A: juf Marijke Peters & juf Marida Thijs
- 2B: meester Geert Jordens

Derde leerjaar
- 3A: juf Karin Panis
- 3B: juf Jeannie Vangansewinkel
- 3C: juf Noëmi Giulietti

Vierde leerjaar
- 4A: juf Hilde Bijnens & Suzy Navarro
- 4B: juf Martine Gerits 
- 4C: juf Brenda Thijsen

Vijfde leerjaar
- 5A: juf Sophie Vaccaro & juf Goele Janssen
- 5B: juf Maryse Theunissen
- 5C: juf Lindsey Wijnant

Zesde leerjaar
- 6A: juf Marijke Geurts & juf Hilde Vrancken
- 6B: meester David Haenraets
- 6C: juf Jessica Hustinx

 

 

Wijkschool

Eerste leerjaar
- 1C: meester Peter Bemong & juf Jesse Hilgers

Tweede leerjaar
- 2C: juf Sabine Thijs & meester Guy Manders

 

 

 

Ondersteuning

Lichamelijke opvoeding

 - meester Didier Haenen
 - meester Mathieu Lowis 

Zorgcoördinator

- juf Liesbeth Thewissen &  juf Veerle Bemong 

Zorgleerkrachten

-      juf Liesbeth Thewissen
-      juf Marida Thijs
-      juf Ramona Moors
-      juf Hilde Bijnens
-      juf Veerle Bemong
-      juf Hilde Vrancken

ICT-coördinator
 - Eleander Maes

Hoofdschool

2,5/3 - jarigen
 - juf Andrea Steensels 
 - juf Annemie Engelen

3 / 4 - jarigen
 - juf Ann Monard

4 / 5 - jarigen
 - juf Karin Biesmans
 - juf Edith Engels
 - juf Lydia Coenegrachts

Lichamelijke opvoeding
 - juf Anne-Mie Gorissen

Zorgcoördinator
 - juf Sonja Gerits

Zorgleerkracht
- juf Hanneke Stukken
- juf Daniëlle Caubergh

Kinderverzorgster
 - juf Mireille Meeuwissen

Wijkschool

2,5/3 - jarigen
- juf Els Campsteyn
- juf Sandra Meers

3/4 - jarigen
juf Mireille Potargent

4 / 5 - jarigen
 - juf Elke Lenaerts
 - juf Nancy De Wolf

Lichamelijke opvoeding
juf Anne-Mie Gorissen

Zorgcoördinator
- juf Sonja Gerits

Zorgleerkracht
- juf Hanneke Stukken
- juf Daniëlle Caubergh

Kinderverzorgster
 - juf Mireille Meeuwissen

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit :

  • Mevrouw Hilde Eurlings, directeur.
  • De klastitularis van de betreffende klas.
  • De interne zorgverbreder die werkt in de betreffende klas.
  • De zorgcoördinator.
  • De CLB-medewerker, indien noodzakelijk.

De klassenraad overlegt en beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. Deze raad organiseert het overleg met de ouders hierover.