Skip navigation

Ouderraad

De ouderraad is een groep geëngageerde ouders die zich structureel inzetten voor de school. Als ouder van één of meer kinderen in de kleuterafdeling of lagere school kan u steeds lid worden van de ouderraad van deze school.

De ouderraad is een officieel onderdeel van de school en aangesloten bij de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen (het VCOV)

Wil je graag een vergadering bijwonen? Altijd welkom!

Meer info bij Anneke Van Rijmersdael.

Doelstellingen

 • Informatie geven en communiceren over de activiteiten en standpunten, tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders.
 • Ouders vormingskansen bieden om hun taak als opvoeder en gesprekspartner met de school zo goed mogelijk te vervullen.
 • Ouders de gelegenheid geven allerlei bekommernissen, vragen en problemen te bespreken en op te lossen.
 • Contacten en relaties in de school bevorderen, zodat de school een echte schoolgemeenschap wordt.
 • Hulp bieden bij de door de school ingerichte activiteiten en projecten
 • Zelf organiseren van activiteiten en initiatieven ten voordele van de school.
 • Meewerken aan het verbeteren van de leefgemeenschap

Samenstelling

Bestuur

Afvaardiging van school

 • Directie: Hilde Eurlings & Sonja Gerits
 • Leerkracht: Daniëlle Caubergh

Leden

Patricia De Schreevel-Weetink,  Suzy Geraerts, Annemie Hennus, Rachel Jeukens, Linda Lenaerts, Jan-Wybe Oosterkamp, Carmen Roox, Johan Ruette, Debbie Weytjens

Praktisch

De ouderraad vormt de schakel tussen school en gezin.

De ouderraad vergadert maandelijks en draagt vanuit een positieve ingesteldheid bij aan het schoolse leven.

De voornaamste activiteiten die door de ouderraad samen met de school georganiseerd worden zijn:

 • Schoolfeest
 • Sinterklaasfeest
 • Pasen
 • Uitgave van de schoolkrant ‘het paletje’
 • Afscheid van het 6de leerjaar
 • Ondersteuning ‘ gezondheid op school’ en milieuzorg op school.

U bent van harte welkom!