Skip navigation

Toegang tot de hoofdschool (Pastorijstraat 11)

Er zijn 3 ingangen

Jan Rosierlaan

Doorlopend open, behalve

Gesloten tussen 12:20 en 13:00

Sint-Vincentiusmiddenschool

Open tot 08:50

Open van 12:20-12:35
en van 13:10-13:20

Open van 15:00-15:10

poortje Cultureel Centrum

Open tot 08:50

Open van 15:00-15:10

Je kinderen naar school brengen

De ouders wachten aan de witte lijn tot de bel gaat en brengen daarna hun kleuter tot aan de klas en gaan zo snel mogelijk weg. De leerlingen van het lager onderwijs gaan zelfstandig naar de rij. De ouders nemen afscheid aan de witte lijn.

Vergeet a.u.b. het poortje niet te sluiten. Als de kleuters en leerlingen éénmaal op de speelplaats zijn, mogen zij er niet meer af. Voor de veiligheid van onze leerlingen zijn honden verboden op de speelplaats.

De fietsers nemen de veiligste weg naar de school.  (Let op: de kortste weg is niet altijd de veiligste !)

De fietsen worden netjes geplaatst in de rekken of naast elkaar en elkeen zorgt ervoor dat andere fietsen niet beschadigd worden.

Zowel ouders als leerlingen worden dringend gevraagd om niet te fietsen op de speelplaats van de Middenschool en in de Breulstraat, ook aan de kant van de Jan Rosierlaan. Men stapt dus af aan het poort van de onderwijsstraat of aan de poort aan de Jan Rosierlaan. Daarna gaat men met de fiets aan de hand tot aan de fietsenstalling.

Maak zoveel mogelijk gebruik van de “kus en rij”zone. Deze bevindt zich aan de kiezelparking naast de school, aan de Engelse Hof.

Ingang Jan Rosierlaan: parkeren op de Jan Rosierlaan is gevaarlijk. Op het voetpad parkeren of stilstaan is niet toegestaan.

  • Maak bij voorkeur gebruik van de kiezelparking langs de Jan Rosierlaan
  • Of parkeren op de parking achter de Middenschool of CCL

Aan het cultureel centrum is een officiële halte van ‘De Lijn’.

Bij aankomst dienen de leerlingen zich onmiddellijk naar de speelplaats te begeven.

De leerlingen kunnen vanaf de bushalte via het poortje aan het cultureel centrum rechtstreeks op de speelplaats van de school komen.

Je kinderen van school halen

Om het einde van de schooldag correct, veilig en overzichtelijk te laten verlopen kunnen de kinderen de school slechts op volgende wijzen verlaten:

  • met de fiets-/voetgangersrij
  • afgehaald worden
    • te voet: afgehaald bij de leerkracht
    • met de fiets: het kind wordt afgehaald aan de fietsrij

De ouders wachten buiten de schoolpoort tot de bel gaat en komen dan pas op de speelplaats om hun kleuter/kind af te halen.

‘s Avonds zijn er leerkrachten die de fietsers en de voetgangers begeleiden in de rij. De kinderen worden begeleid tot aan het kruispunt van de Jan Rosierlaan - Stationsstraat. 

In de rij wordt er niet gefietst. De leerlingen volgen de rij met de fiets aan de hand. Er wordt niet op de pedalen gestaan; er wordt gestapt naast de fiets. Alle leerlingen houden zich aan de afspraken, sluiten goed aan en gehoorzamen de toezichters.

Op uitdrukkelijk verzoek van de ouderraad worden geen toelatingen meer gegeven om de school als voetganger of fietser zonder begeleiding van de ouders te verlaten. Ook de zesdeklassers moeten met de voetgangers-fietsersrij van de school mee.  Alleen als de ouders de leerlingen afhalen aan de schoolpoort, moeten zij niet met de rij gaan.

Ouders kunnen parkeren op de parking achter de Middenschool, op de kiezelparking naast de Jan Rosierlaan of op de parkings van het Cultureel Centrum. De poort via de Middenschool is slechts geopend van 15u20 tot 15u30, het kleine poortje  van 15u20 tot 15u30. De hoofdingang is langer geopend.  De verantwoordelijkheid van de school eindigt bij de poort.

Kinderen die niet tijdig afgehaald zijn, worden ingeschreven in de betalende opvang. 15 minuten na de schooltijd mogen er geen leerlingen meer op de speelplaats lopen die niet zijn ingeschreven in de kinderopvang.

Let op: parkeren voor de schoolpoort en op de voetpaden is verboden. 

Toegang tot de wijkschool (Hellingstraat 58)

Je kinderen naar school brengen

Om 08:35 nemen alle ouders van de kleuters zo snel mogelijk afscheid. Samen met de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar wachten aan de poort langs de Hellingstraat of het Guldensporenplein tot de bel gaat of begeven zich op de speelplaats vanaf 08:20 tot 08:35 onder toezicht van een leerkracht. 

Bij het belsignaal gaan ze zelfstandig naar de rij en nemen de ouders afscheid aan de poort. Vergeet a.u.b. de poorten niet te sluiten.

Je kinderen van school halen

De ouders wachten aan de poorten tot de bel gaat en komen hun kind afhalen aan de rij bij de juffrouw.

Gebruik van fluovestjes

Samen met de ouderraad worden de kleuters en de leerlingen aangemoedigd om in de donkere maanden een fluovestje te dragen bij het naar school komen en bij het verlaten van de school.

De ouderraad stelt elk kind, eenmalig, een gratis vestje ter beschikking. De vestjes worden ook gebruikt bij klasuitstappen.