Skip navigation

Coronavirus:

Opstart schooljaar 2020-2021   
 
Beste ouder(s)
 
We zijn blij dat we in september terug voltijds konden starten! 
Corona is echter nog niet volledig voorbij, daarom werkt Onderwijs Vlaanderen met 3 pandemieniveau’s met daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen (geel, oranje en rood).
Scholen starten in pandemiefase geel. Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen die onze school neemt:
•    De kijkdag en de inloopdag zal op afspraak doorgaan voor de nieuwe kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar.
•    De in juni aangekondigde infoavonden gaan niet door. Een passend alternatief voor de  infoavond wordt uitgewerkt.
•    Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan worden de ouders meteen gecontacteerd om het kind op te halen. Ouders betreden de school niet, kinderen worden tot aan de poort gebracht.
•    Indien je kind behoort tot een risicogroep vraag je een attest aan de behandelende arts en bezorg je dit aan de school.
•    Er wordt verwacht dat ouders hun kinderen aan de poort afzetten en weer ophalen zoals volgt:


•    Centrum
        Lager onderwijs: De kinderen mogen het schoolterrein betreden vanaf 8u20. Stuur je kinderen dus niet te vroeg naar school.

    De kinderen die gebracht en opgehaald worden via de ‘kiss en ride’ zone maken steeds gebruik van het poortje CCL.
    De oudste kinderen van het gezin maken gebruik van de in- en uitgang van het jongste kind.
    Al de kinderen die bij het verlaten van de school gebruik maken van de fiets/voetgangersrij sluiten na het belsignaal aan in de rij.
    De andere  leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar gebruiken voor het binnenkomen en het verlaten van de school de poort van de Sint Vincentius middenschool.
    De andere leerlingen van het 3de en 4de leerjaar gebruiken voor het binnenkomen en verlaten van de school het poortje van CCL.
    De andere leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gebruiken voor het binnenkomen en het verlaten van de school de poort aan de Jan Rosierlaan.
           
        Kleuteronderwijs:
    De kleuters komen allemaal via de poort van Sint Vincentius middenschool naar binnen.
    De ouders die hun kleuter voor 8u35 willen afzetten, begeleiden de kleuter naar de nieuwe ingang van de kleuterspeelplaats (Terras klas juf Daniëlle) en verlaten daarna meteen het schoolterrein van de middenschool.   
    Om 15u kan u uw kind terug afhalen aan de poort van de Sint Vincentius middenschool.
           
           
•    Wijkschool
Lagere school en kleuterschool:
De kinderen mogen het schoolterrein betreden vanaf 8u20. Stuur je kinderen dus niet te vroeg naar school.
    De oudste kinderen van het gezin maken gebruik van de in- en uitgang van het jongste kind.
    De 2,5 – 3 jarige kleuters gebruiken voor het binnenkomen en het verlaten van de school de poort aan de Hellingsstraat.
    De 4 – 5 jarige kleuters gebruiken voor het binnenkomen en het verlaten van de school het poortje Meilach.
    De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar gebruiken voor het binnenkomen en het verlaten van de school het poortje aan de guldensporenplein.
            

Mondmasker verplicht.
Vanaf 15u verlaten de kinderen het schoolterrein langs de poorten.
Gelieve met uw kinderen af te spreken aan welke poort u op hen wacht. Aan elke poort staan er leerkrachten die een oogje in het zeil houden.
•    Indien een leerling of iemand positief test die onder hetzelfde dak woont dan meld je dit aan de school.
•    Leerlingen in het basisonderwijs moeten geen mondmasker dragen, ook niet als ze ouder zijn dan 12 jaar.
•    Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen.
•    Leerlingen die terugkeren uit een oranje zone, nemen eerst contact op met de huisarts voor ze naar school komen.
•    Leerlingen die terugkeren uit een rode zone moeten in België onmiddellijk in quarantaine gaan en zich verplicht laten testen. Dit is een wettelijke verplichting.
•    Buitenschoolse activiteiten mogen in fase geel doorgaan volgens de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving.
•    Leerlingen kunnen uit buurlanden naar België komen. Onderwijs is een essentiële verplaatsing. Ze volgen de regels van hun land voor de grensovergangen.