Skip navigation

Ontstaan van de basisschool Jan Rosier

1996-2005: de start

De basisschool Jan Rosier ontstond in 1996 uit de samenvoeging van de vroegere jongensschool (Fraterschool) en de vroegere meisjesschool (Zusterschool). De tijdsgeest vereiste de invoering van gemengd onderwijs. Het bestuur besloot de twee scholen samen te voegen en één katholieke gemengde basisschool in Lanaken-centrum op te richten. Aanvankelijk had de nieuwe school drie vestigingsplaatsen : Koning Albertlaan 100, Hellingstraat 58 (wijkafdeling) en Pastorijstraat 11.

Na één jaar werd de vestigingsplaats Fraterschool Koning Albertlaan 100 verlaten en werden die klassen gehuisvest in de gebouwen van de vroegere meisjesschool. Men plande de bouw van een nieuwe schoolvleugel waar het geboortehuis van de Lanakense schilder Jan Willem Rosier ooit stond. Vandaar de naamkeuze van de school. Ondertussen werden de bouwplannen gewijzigd. De nieuwe schoolvleugel werd gebouwd op het terrein dat vrijkwam door de afbraak van het oudste gebouw.

2005-2009: nieuw gebouw voor de hoofdschool

Op 1 september 2005 nam de school intrek in het nieuwe gebouw. De 12 klaslokalen, de eetzaal, de turnzaal, secretariaat en directiekantoor werden in gebruik genomen. De officiële opening gebeurde op 14 oktober met een academische zitting met toespraken van o.a. dhr. O. Goffin, voorzitter van de inrichtende macht, de directeur Mevr. H. Eurlings, burgemeester Vangronsveld en Vlaams minister Keulen. Op zaterdag 15 oktober werd er een opendeurdag georganiseerd waarop veel Lanakenaren het nieuwe gebouw zijn komen bekijken.

2009-2011: verbouwingen in de wijkschool

De verbouwingen in de wijkschool startten in het schooljaar 2008-2009. De klaslokalen werden uitgebreid en het meubilair vernieuwd. In september 2009 namen de kinderen en de leerkrachten de lokalen in gebruik. De volgende vernieuwingsfasen zullen starten in de nabije toekomst. De kleuterklassen in de centrumschool ondergingen in het schooljaar 2010-2011 een grondige opknapbeurt en renovatie. De vleugel werd uitgebreid met een vijfde klaslokaal. Tegelijkertijd werd het schoolgebouw, daterend uit de dertigerjaren, tussen de lagere school en de Middenschool, gesloopt. De congregatie van de zusters gaf in datzelfde schooljaar het kloostergebouw en de bijbehorende kloostertuin in erfpacht aan het schoolbestuur. Het kloostergebouw dateert uit de late jaren zestig. Na de verbouwing zullen er lokalen voor de eerste graad en een kleuterturnzaal ingericht worden. In de wijkafdeling bouwde men ondertussen een vernieuwde sanitaire blok, samen met de eetzaal en het leraarslokaal ‘het koffiehuisje’