Skip navigation

Schoolbestuur

Onze school wordt beheerd door een raad van bestuur, nl. VZW Katholiek Basisonderwijs Lanaken.

Doelstelling van de organisatie

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het inrichten en het bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding, in overeenstemming met de leer van de roomskatholieke kerk en met de bepalingen van het kerkelijk recht over de christelijke opvoeding.

Hiertoe streeft zij de schoolse, sociale, godsdienstige, culturele, wetenschappelijke en sportieve vorming na, in het kader en volgens de richtlijnen van het katholiek onderwijs en volgens de eigen pedagogische methode.

Juridisch statuut

 • Benaming: KATHOLIEK BASISONDERWIJS LANAKEN
 • Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
 • Zetel: Berenhofstraat 30, 3620 Lanaken
 • Ondernemingsnr: 420.923.283 

Samenstelling

 • Voorzitter: Dhr. Uberto Caubergh
 • Dhr. Leon Hermans
 • Mevr. Sandra Koller
 • Dhr. Werner Quix
 • Dhr.  Ivo Gerits
 • Dhr. Ivo Houben
 • Dhr. Eddy Geurts
 • Dhr. Martin Palmans
 • EH. Jos Vanderlee

 

 

 

Scholengemeenschap

Naam: VZW KBL Lanaken-Kesselt

Coördinerend directeur:

 • Tamara Mascia  e-mail: ​tamara.mascia@kbo-lanaken.be 

Scholen 

 • GVB Aan de Basis in Smeermaas
 • GVB ’t Bieske in Gellik
 • GVB De Bolster in Neerharen
 • GVB Jan Rosier in Lanaken
 • GV Kleuterschool ’t Regenboogje in Kesselt
 • GVB Het Wezeltje in Veldwezelt