Skip navigation

Schoolraad

In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school werd in het schooljaar 2005-2006 de schoolraad opgericht. De participatie van de ouders krijgt hierdoor haar wettelijk karakter.

Het schoolbestuur van de Katholieke Basisscholen Lanaken heeft de beslissing genomen om het model van reglement van inwendige orde van het VVKBaO integraal over te nemen voor alle schoolraden van Lanaken.

Samenstelling

De schoolraad is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding

  • Ilse Aussems/Liesbeth Thewissen
  • Daniëlle Caubergh
  • Sonja Gerits

Oudergeleding

Lokale Gemeenschap

  • Herman Schiffers
  • Joris Gaetshofs
  • Ann Sannen