Skip navigation

Schoolteam

schoolteam_2018-2019______.jpg


Directeur

Mevrouw Wendy Peerlings

Secretariaat

Nadine Caubergh
Ramona Bloem

089/71 40 39

secretariaatjanrosierbe

Hoofdschool

Eerste leerjaar
- 1A: juf Jelle Broux
- 1B: juf Karen Bollen

Team Teacher: juf Sabine Thijs

Tweede leerjaar
- 2A: juf Severine Vanvinckenroye
- 2B: meester Geert Jordens

Team Teacher: juf Sabine Thijs

Derde leerjaar
- 3A: juf Karin Panis
- 3B: juf Dréke Ghelen & juf Marijke Peters
- 3C:      juf Jeannie Vangansewinkel

Team Teacher: juf Ramona Moors

Vierde leerjaar
- 4A: juf Noëmi Giulietti
- 4B: juf Martine Gerits 
- 4C: juf Brenda Thijsen

Team Teacher: juf Sabine Thijs

Vijfde leerjaar
- 5A:        juf Sophie Vaccaro
- 5B: juf Maryse Theunissen
- 5C: juf Lindsey Wijnant

Team Teacher: juf Marijke Geurts

Zesde leerjaar
- 6A:        juf Hilde Vrancken
- 6B: meester Filip Delissen
- 6C: juf Jessica Hustinx

Muzische vorming en techniek:
meester David Haenraets

AN leerkracht:
juf. Goele J.

Wijkschool

Eerste leerjaar
- 1C: juf Maureen

Tweede leerjaar
- 2C: juf Marida Thijs

Team Teacher: Ramona Moors

 

 

 

Ondersteuning

Lichamelijke opvoeding

 - meester Didier Haenen
 - meester Thomas R.
 -      juf Hanne Stukken

Zorgcoördinator

-      juf Sonja Gerits (kleuters)
-      juf Liesbeth Thewissen (onderbouw)
-      juf Veerle Bemong  (bovenbouw)

ICT-coördinator
 - Eleander Maes

Hoofdschool

2,5 jarigen
 -      juf Daniëlle Caubergh

3  jarigen
 - juf Melissa Raskin

4 jarigen
 - juf Edith Engels

5 jarigen
 - juf Brigitte Bastiaens
 -     juf Nancy Dewolf

Lichamelijke opvoeding
 - juf Hanne Stukken

Zorgcoördinator
 - juf Sonja Gerits

Kinderverzorgster
 - juf Shabana

Team Teachers
- Ann Monard
- Lydia Coenegrachts
- Mirieille Potargent

Wijkschool

2,5 - jarigen
- juf Annemie Gorissen

3 - jarigen
- juf Els Campsteyn

4 - jarigen
 - juf Karin Biesmans

5 - jarigen
- juf Elke Lenaerts

Lichamelijke opvoeding
juf Hanne Stukken

Zorgcoördinator
- juf Sonja Gerits

Kinderverzorgster
 - juf Mireille Meeuwissen

Team Teachers
- juf Ann Monard
- juf Lydia Coenegrachts
- juf Mireille Potargent

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit :

  • Mevrouw Wendy Peerlings, directeur.
  • De klastitularis van de betreffende klas.
  • De interne zorgverbreder die werkt in de betreffende klas.
  • De zorgcoördinator.
  • De CLB-medewerker, indien noodzakelijk.

De klassenraad overlegt en beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. Deze raad organiseert het overleg met de ouders hierover.