Skip navigation

Schoolteam

schoolteam_2018-2019______.jpg


Directeur

Mevrouw Hilde Eurlings

Romeinendreef 22, 3620 Lanaken
089 / 71 54 58 ('s avonds)
hilde.eurlingsjanrosierbe
GSM 0472 664681

Secretariaat

Hoofdschool

Eerste leerjaar
- 1A: juf Jelle Broux
- 1B: juf Marida Thijs & juf Karen Bollen 

Tweede leerjaar
- 2A: juf Marijke Peters & meester Peter
- 2B: meester Geert Jordens & Ramona Moors

Derde leerjaar
- 3A: juf Karin Panis
- 3B: juf Jeannie Vangansewinkel
- 3C: juf Dréke Ghelen & juf Noëmi Guilietti

Vierde leerjaar
- 4A: juf Hilde Bijnens & juf Noëmi Guilietti
- 4B: juf Martine Gerits 
- 4C: juf Brenda Thijsen

Vijfde leerjaar
- 5A:      juf Sophie Vaccaro & juf Goele Janssen
- 5B: juf Maryse Theunissen
- 5C: juf Lindsey Wijnant

Zesde leerjaar
- 6A:      juf Hilde Vrancken
- 6B: meester David Haenraets
- 6C: juf Jessica Hustinx

 

 

Wijkschool

Eerste leerjaar
- 1C: juf Maureen

Tweede leerjaar
- 2C: juf Sabine Thijs & juf Karen Bollen

 

 

 

Ondersteuning

Lichamelijke opvoeding

 - meester Didier Haenen
 - meester Koen Hustinx 
 -      juf Annemie Gorissen

Zorgcoördinator

-      juf Sonja Gerits (kleuters)
-      juf Liesbeth Thewissen (onderbouw)
-      juf Veerle Bemong  (bovenbouw)

Zorgleerkrachten

-      juf Liesbeth Thewissen
-      juf Marida Thijs
-      juf Ramona Moors
-      juf Hilde Bijnens
-      juf Veerle Bemong
-      juf Marijke Geurts

ICT-coördinator
 - Eleander Maes

Hoofdschool

2,5/3 - jarigen
 - juf Andrea Steensels
 -      juf Daniëlle Caubergh
 -      juf Ann Monard

4 / 5 - jarigen
 - juf Edith Engels
 - juf Lydia Coenegrachts
 -     juf Nancy Dewolf

Lichamelijke opvoeding
 - juf Anne-Mie Gorissen

Zorgcoördinator
 - juf Sonja Gerits

Zorgleerkracht
-       juf Annemie Engelen

Kinderverzorgster
 - juf Mireille Meeuwissen

Wijkschool

2,5/3 - jarigen
- juf Els Campsteyn
- juf Karin Biesmans
- juf Silke de Croon

4 / 5 - jarigen
 - juf Elke Lenaerts
 - juf Hanneke Stukken
 - juf Mireille Potargent & juf Annemie Gorissen

Lichamelijke opvoeding
juf Anne-Mie Gorissen

Zorgcoördinator
- juf Sonja Gerits

Zorgleerkracht
- juf Annemie Engelen

Kinderverzorgster
 - juf Mireille Meeuwissen

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit :

  • Mevrouw Hilde Eurlings, directeur.
  • De klastitularis van de betreffende klas.
  • De interne zorgverbreder die werkt in de betreffende klas.
  • De zorgcoördinator.
  • De CLB-medewerker, indien noodzakelijk.

De klassenraad overlegt en beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. Deze raad organiseert het overleg met de ouders hierover.