Skip navigation

Schoolteam

schoolteam_2018-2019______.jpg


Directeur

Secretariaat

Nadine Caubergh
Ramona Bloem

089/71 40 39

secretariaatjanrosierbe

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit :

  • Ilse Aussems en Liesbeth Thewissen, directeur.
  • De klastitularis van de betreffende klas.
  • De interne zorgverbreder die werkt in de betreffende klas.
  • De zorgcoördinator.
  • De CLB-medewerker, indien noodzakelijk.

De klassenraad overlegt en beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. Deze raad organiseert het overleg met de ouders hierover.