Skip navigation

Schoolteam

schoolteam_2018-2019______.jpg


Directeur

Mevrouw Hilde Eurlings

Romeinendreef 22, 3620 Lanaken
089 / 71 54 58 ('s avonds)
hilde.eurlingsjanrosierbe
GSM 0472 664681

Secretariaat

secretariaatjanrosierbe

Nadine Caubergh
Brigitte Caubergh
Veerle Gerits

Hoofdschool

Eerste leerjaar
- 1A: juf Jelle Broux
- 1B: juf Noëmi Giulietti

Tweede leerjaar
- 2A: juf Marijke Peters & meester Peter
- 2B: meester Geert Jordens
- 2C:         juf Laurien

Derde leerjaar
- 3A: juf Karin Panis
- 3B: juf Jeannie Vangansewinkel
- 3C: juf Marida Thijs & juf Dréke Ghelen

Vierde leerjaar
- 4A: juf Hilde Bijnens & juf Marijke
- 4B: juf Martine Gerits 
- 4C: juf Brenda Thijsen

Vijfde leerjaar
- 5A:         juf Sophie Vaccaro & juf Goele Janssen
- 5B: juf Maryse Theunissen
- 5C: juf Lindsey Wijnant

Zesde leerjaar
- 6A:         juf Hilde Vrancken
- 6B: meester David Haenraets
- 6C: juf Jessica Hustinx

 

 

Wijkschool

Eerste leerjaar
- 1C: juf Maureen & juf Ramona

Tweede leerjaar
- 2D: juf Sabine Thijs & juf Karen Bollen

 

 

 

Ondersteuning

Lichamelijke opvoeding

 - meester Didier Haenen
 - meester Koen Hustinx 
 -      juf Annemie Gorissen

Zorgcoördinator

-      juf Sonja Gerits (kleuters)
-      juf Liesbeth Thewissen (onderbouw)
-      juf Veerle Bemong  (bovenbouw)

Zorgleerkrachten

-      juf Liesbeth Thewissen
-      juf Marida Thijs
-      juf Ramona Moors
-      juf Hilde Bijnens
-      juf Veerle Bemong
-      juf Marijke Geurts

ICT-coördinator
 - Eleander Maes

Hoofdschool

2,5/3 - jarigen
 - juf Annemie Engelen & juf Carmen Sohl
 -      juf Daniëlle Caubergh

3 / 4 - jarigen
-      juf Andrea Steensels
- juf Ann Monard

4 / 5 - jarigen
 - juf Edith Engels
 - juf Lydia Coenegrachts

Lichamelijke opvoeding
 - juf Anne-Mie Gorissen

Zorgcoördinator
 - juf Sonja Gerits

Zorgleerkracht
-       juf Hanneke Stukken

Kinderverzorgster
 - juf Mireille Meeuwissen

Wijkschool

2,5/3 - jarigen
- juf Els Campsteyn
- juf Karin Biesmans
- juf Silke de Croon

4 / 5 - jarigen
 - juf Elke Lenaerts
 - juf Nancy De Wolf
 - juf Mireille Potargent & juf Gwen

Lichamelijke opvoeding
juf Anne-Mie Gorissen

Zorgcoördinator
- juf Sonja Gerits

Zorgleerkracht
- juf Hanneke Stukken

Kinderverzorgster
 - juf Mireille Meeuwissen

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit :

  • Mevrouw Hilde Eurlings, directeur.
  • De klastitularis van de betreffende klas.
  • De interne zorgverbreder die werkt in de betreffende klas.
  • De zorgcoördinator.
  • De CLB-medewerker, indien noodzakelijk.

De klassenraad overlegt en beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. Deze raad organiseert het overleg met de ouders hierover.