Skip navigation

Afwezigheden

Bij schoolafwezigheden geldt onderstaande reglementering.

Elke afwezigheid dient, vooraf of achteraf, schriftelijk verantwoord te worden.

Attest van het z-briefje kwijt?

⇒Druk hier opnieuw af!

 

 

Kleuterschool

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten.

Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te raden dat ouders de kleuteronderwijzer, het secretariaat en/of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

Lager onderwijs

Bij afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen, is een doktersattest vereist.

Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende schooldagen, volstaat een briefje van de ouders ( een z-briefje ).  Dergelijk briefje kan evenwel slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden (geen akkoord van de directeur nodig):

 • Begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- of aanverwant.
 • Oproeping of dagvaarding voor de rechtbank.
 • Bijwonen van familieraad.
 • Maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming.
 • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht.
 • Feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing.

Afwezigheden mits toestemming van de directeur:

 • Overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed- of aanverwant t.e.m. de 2de graad.
 • Actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen).
 • Uitzonderlijk : persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen + voorafgaand akkoord).

Elke afwezigheid dient achteraf schriftelijk verantwoord te worden.

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Onwettige afwezigheid

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de school- vakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, zullen de ouders die de leerplichtwet overtreden hiervoor gesanctioneerd worden.

Deze overtreding kan op het einde van de basisschool leiden tot het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs.

Kinderen zijn onwettig afwezig wanneer zij:

 • tijdens de lesuren mee gaan inkopen doen.
 • thuis blijven wegens ‘ schoolziekte’.
 • mee op vakantie gaan tijdens het schooljaar.

In deze gevallen wordt de inspectie ingeschakeld en wordt er een verder onderzoek gedaan.