Skip navigation

Inschrijven

Na het volgen van een persoonlijke rondleiding of een rondleiding in groep kan u er voor kiezen om uw kind in te schrijven. Onze medewerkers staan klaar om u hierbij zo goed mogelijk te informeren.
Voor vragen kan u zich wenden tot ons secretariaat.

In de kleuterafdeling van VBS Jan Rosier laten we je alvast een kijkje nemen in de hoofdschool en de wijkschool.
klik hier of https://www.youtube.com/watch?v=zbv4-5lOumA&t=30s

Meenemen

Mee te brengen bij de inschrijving:

 • kinderpasje of uittreksel uit de geboorteakte of trouwboekje (wij maken een copie)
 • het rijksregisternummer van uw kind (vindt u op het sis-kaartje of paspoort van uw kind)

Vanaf wanneer?

Kleuters worden vanaf 2 jaar en 6 maanden toegelaten in de school.

Let wel op: de instapdata zijn vastgesteld op de eerste schooldag volgend op

 • de zomervakantie,
 • de herfstvakantie,
 • de krokusvakantie of
 • de paasvakantie.

Daarnaast is instappen bij ons ook mogelijk:

 • op 7 januari
 • op 1 februari
 • op 11 maart
 • op 23 april
 • op 3 juni