Skip navigation

Inschrijven

Na het volgen van een persoonlijke rondleiding of een rondleiding in groep kan u er voor kiezen om uw kind in te schrijven. Onze medewerkers staan klaar om u hierbij zo goed mogelijk te informeren.
Voor vragen kan u zich wenden tot ons secretariaat.

In de kleuterafdeling van VBS Jan Rosier laten we je alvast een kijkje nemen in de hoofdschool en de wijkschool.
klik hier of https://www.youtube.com/watch?v=zbv4-5lOumA&t=30s

Kijkdagen nieuwe kleuters

Om als ouder een beter zicht te krijgen op de werking binnen onze kleuterklassen organiseren we kijkdagen.
Er worden kijkdagen georganiseerd in de hoofdschool en in de wijkschool.
Deze gaan steeds door van 8u45 tot 10u15.
De datums vindt u terug in onze jaarkalender.

!!!Door de coronamaatregelingen kunnen de kijkdagen niet doorgaan. Indien jullie je kind willen inschrijven kan u steeds terecht op het nummer 089/714039 of secretariaatjanrosierbe voor een afspraak.

Meenemen

Mee te brengen bij de inschrijving:

  • kinderpasje of uittreksel uit de geboorteakte of trouwboekje (wij maken een copie)
  • het rijksregisternummer van uw kind (vindt u op het sis-kaartje of paspoort van uw kind)

Vanaf wanneer?

Kleuters worden vanaf 2 jaar en 6 maanden toegelaten in de school.

Let wel op: de instapdata zijn vastgesteld op de eerste schooldag volgend op

  • de zomervakantie,
  • de herfstvakantie,
  • de Kerstvakantie
  • 1 februari
  • de krokusvakantie of
  • de paasvakantie.
  • eerste dag na hemelvaartweekend