Skip navigation

Nuttige adressen

Contactpersoon

Wendy Peerlings
Tel : 089/714039
e-mail : wendy.peerlingsjanrosierbe

Klachtencommissie Katholiek Basisonderwijs Vlaanderen

Klachtencommissie Katholiek Basisonderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
e-mail : klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be

Commissie inzake leerlingenrechten

Commissie inzake leerlingenrechten t.a.v. Sara de Meerleer
H. Consciencegebouw
Koning Albert II- laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
Tel. 02 5539212
e-mail : commissie.leerlingenrechtenvlaanderenbe

Commissie Zorgvuldig bestuur

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI t.a.v. Marleen Broucke / Kamer 1C24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel. 02 5536556
e-mail : zorgvuldigbestuur.onderwijsvlaanderenbe