Skip navigation

Voor- en naschoolse opvang

Verantwoordelijken

 • Opvang centrum: mevr. Anita Claessens
 • Opvang wijkschool: mevr. Myriam Arits

Er wordt 's ochtends en 's avonds een opvang georganiseerd in de opvangklas.

Onthaaluren en -prijzen

De onthaaluren zijn:

 • 's ochtends van 07:00 tot 08:20
 • 's avonds van 15:00 tot 18:00: kom de kinderen a.u.b. tijdig afhalen!
 • woensdagnamiddag: van 12:10 tot 14:30: kom de kinderen a.u.b. tijdig afhalen!

De prijs is € 0,035 per begonnen minuut. (wegens gelijkschakeling van tarief voor alle naschoolse opvang in groot Lanaken) De voor- en naschoolse opvang is fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van 11,20 € per kind per 

De betalingen dienen te gebeuren:

 • voor de regelmatig aanwezige kinderen: op vrijdag na iedere toezichtsweek
 • voor onregelmatig aanwezige kinderen: per beurt
 • Voor eventuele opmerkingen of klachten aangaande dit project kan u steeds een mailtje sturen of telefonisch contact opnemen. 

Verdere informatie

 • De ouders moeten hun kind persoonlijk brengen tot in het onthaallokaal.
 • Voor elk kind dat naar de opvang komt, dient er een informatieformulier ingevuld te worden met, voor de toezichters, noodzakelijke inlichtingen.
 • De kinderen kunnen spelen en krijgen de kans hun taken te maken, echter zonder extra hulp.
 • De ouders dienen niet langer in het onthaallokaal te blijven dan nodig is.
 • De kinderen mogen het onthaallokaal niet verlaten zonder toestemming van de toezichter. Ofwel zijn ze in het lokaal, of ze zijn op de speelplaats.
 • De opvangdienst aanvaardt enkel kinderen van de Vrije Basisschool Jan Rosier in het centrum en de Hellingstraat. De kinderen van de wijkschool worden 's morgens en 's avonds naar de onthaaldienst gebracht.
 • De kinderen kunnen in de onthaalklas eventueel hun boterhammetjes opeten.

Middagopvang

Overblijven tijdens de middagpauze is voornamelijk bedoeld als service voor kinderen van wie de ouders niet thuis zijn of die veraf wonen.

Voor die service wordt er 40 € aangerekend voor het ganse schooljaar. Dit bedrag wordt in 5 keer betaald via een overschrijving. Er wordt bij de tweemaandelijkse afrekening telkens 8 € geteld. Uitzonderlijk kan, mits schriftelijke melding van de ouders op het schoolsecretariaat, de leerling een enkele keer overblijven. De service kost dan € 0,30 per middag. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Kinderen die overblijven mogen de speelplaats niet verlaten. Indien dit toch gebeurt, wordt dit via de agenda door de klastitularis gemeld en wordt een extra taak opgelegd.  De ouders tekenen ter kennisneming.

De leerlingen eten hun boterhammen op in hun eigen klaslokaal onder toezicht van de juf of meester. Wij drinken enkel water op school.