Skip navigation

De organisatie van de oudercontacten

Ouders zijn steeds welkom in onze school.

Gesprek na afspraak

Het is niet toegestaan rechtstreeks en zonder voorafgaande toestemming naar de klaslokalen te gaan. Tijdens een lesopdracht kan geen toestemming worden gegeven voor een onderhoud met de leerkracht. De directeur of de zorgcoördinator kunnen altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders.

Infoavond / openklasdag

De school organiseert in het begin van het schooljaar, per leerjaar, een infoavond of openklasdag. Behalve een toelichting over het schoolreglement worden de ouders geïnformeerd over de gemaakte klasafspraken, de gebruikte methodes e.d.  

Individueel oudercontact

Gedurende het hele schooljaar kunnen ouders op gesprek komen om over de vorderingen van hun kind te praten. Die vraag kan van de school en/of van de ouders komen.

Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een individueel gesprek over de socio-emotionele ontwikkeling, schoolse vorderingen, leerhoudingen en attitudes van hun kind. Deze bespreking gaat door na de herfstvakantie en na de paasvakantie. Indien er noden zijn, bestaat er altijd, na afspraak, de mogelijkheid tot contact. Voor de grote vakantie is er mogelijkheid tot gesprek, na afspraak met de leerkracht. Voor gescheiden ouders is er een mogelijkheid voor een apart gesprek.

Oudercontact in de kleuterklassen

‘s Morgens na het brengen van uw kleuter naar de klas, is het altijd mogelijk met de juf een afspraak te maken.

In het begin van het schooljaar houden de leidsters van de 2,5-, 3-, 4- en 5- jarige kleuters een infoavond.

Er is tweemaal per jaar een oudercontact voor alle kleuters. Het eerste oudercontact gaat door einde november. Het 2de oudercontact gaat voor de 5-jarige kleuters door in april ( overgang naar het 1ste leerjaar) en voor de overige leeftijden in mei. Uiteraard kunnen de ouders gedurende het hele schooljaar een gesprek aanvragen of uitgenodigd worden. ( zie boven individueel oudercontact)