Skip navigation

Begin- en einduren van de schoolactiviteiten

    • Ochtend: van 08.35u. tot 12.20 u. (Woensdag : van 08.35u. - 12.10u.)
    • Namiddag: van 13.20 u. tot 15.00 u.

Hierbij willen wij alle ouders verzoeken om hun kinderen op tijd naar school te brengen. Ook voor de kleuters zijn de eerste activiteiten van de dag van het grootste belang. Stuur de kinderen echter niet voor 8u20 naar school.

Het toezicht begint pas vanaf 8.20 uur

  • Voor 8.20 u mag niemand op de speelplaats .De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kinderen die toch op de speelplaats aanwezig zijn. Bovendien behoudt de school zich het recht voor om kinderen die toch aanwezig zijn, voor rekening van de ouders in de opvang onder te brengen.
  • Dezelfde regeling geldt voor ‘s avonds. Wanneer de rijen vertrokken zijn en het toezicht is beëindigd, mogen geen kinderen meer op de speelplaats blijven die niet zijn ingeschreven in de  kinderopvang.