Samen bouwen aan een mooie toekomst!

Onze visie

Wij geloven in de groeikansen van elk kind. Onze school biedt een positief, veilig en rijk leer- en leefklimaat waarin het welbevinden en leerplezier van de leerlingen centraal staan.

Ontdek onze school en ervaar de warme en stimulerende leeromgeving waarin uw kind kan groeien en bloeien.

1 school, 1 team, 1 visie

Jan Rosier is een school waar je van het leven kan proeven. Je leert er omgaan met de mooie kant van diversiteit op alle facetten. Hierdoor krijgen onze kinderen een ruimere blik op de wereld. Onze school bestaat uit 2 vestigingen waarvan 1 vestiging gelegen is in het hart van Lanaken. Dit biedt ons veel mogelijkheden om te leren in onze nabijheid. Onze kleinere vestiging ligt te midden van een rustige woonwijk.

Als 1 team zorgen we ervoor, over de 2 vestigingen heen ongeacht de verschillen, dezelfde visie na te streven en doelen te behalen. Als school willen we de kinderen zo ver mogelijk brengen in hun kunnen. Ouderbetrokkenheid en communicatie tussen ouders en school is hier zeer belangrijk in onze school. Dit uit zich in de ouderraad en andere nauwe samenwerkingsverbanden. Zo gaan we samen op weg met ieder opgroeiend kind.

Positief leer- en leefklimaat

Als school bieden wij een positief, veilig en rijk leer-en leefklimaat waardoor het welbevinden en leerplezier van de leerlingen verhoogd wordt. Een veilig klasklimaat en aangename werksfeer waar leerlingen gestimuleerd worden door opbouwende feedback en zo kunnen groeien naar een zo’n hoog mogelijk niveau.

Leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en nemen verantwoordelijkheid op in hun leerproces waar discipline een belangrijke rol speelt. Ons doel is dat kinderen graag naar school komen, zich goed voelen. Onze school is een thuis waar leren voornaam is maar ook geleefd mag worden.

Duidelijkheid en structuur

Als school willen we duidelijk zijn in onze communicatie en in onze werking. We hechten belang aan structuur, een planning maken en willen dit aan onze kinderen vanaf de jonge leeftijd van 2,5 jaar meegeven.

We streven ernaar om goede afspraken en regels te maken, die door iedereen gekend en nageleefd worden. Zo kan iedereen zichzelf ontplooien tot een verantwoordelijk persoon.