Info

Hier vind je alles wat je moet weten over onze school. Van schooluren tot afwezigheden en ziekte, we hebben alles voor je op een rijtje gezet. Wij staan steeds klaar om jullie vragen te beantwoorden en jullie te helpen waar nodig. 

Ouderraad

Ben jij een betrokken ouder van een kind op onze kleuter- of lagere school? Dan hebben we goed nieuws voor je! Word lid van de ouderraad van de school! Het is een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de school en erkend is als onderdeel van de school en aangesloten bij de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen.

De doelstellingen van de ouderraad zijn onder andere het communiceren van informatie en standpunten naar alle leerlingen, personeelsleden en ouders, het bieden van vormingskansen aan ouders, het bespreken en oplossen van vragen en problemen van ouders, het bevorderen van contacten en relaties in de school, en het meewerken aan het verbeteren van de leefgemeenschap.

Maar de ouderraad organiseert ook leuke activiteiten en initiatieven ten voordele van de school, zoals het schoolfeest en andere feestdagen. Je bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen en meer te weten te komen over wat de ouderraad doet en hoe je kunt helpen. Neem contact op met Anneke Van Rijmersdael voor meer informatie en join the club!

Tijd om te leren en te spelen

Voormiddag: van 08u35 tot 12u20
Namiddag: van 13u20 tot 15u00
Woensdag: van 08u35 tot 12u10 

We willen graag alle ouders vragen om ervoor te zorgen dat hun kinderen op tijd op school zijn. De eerste activiteiten van de dag zijn namelijk het belangrijkst en dit voor alle leerlingen. 

Kinderen die voor 8u20 naar school komen en die na 15u15 of op woensdag na 12u25 op de speelplaats blijven, worden ingeschreven in de opvang. De opvang is betalend. 

Opvang voor en na school

Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan in onze gezellige lokalen binnen ons schoolterrein dit zowel in de hoofdschool als op onze wijkafdeling.

De tijden van de opvang zijn:

's morgens: 7u00 - 8u20
's avonds: 15u00 - 18u00
woensdag: 12u10 - 14u30

Graag aanwezig op school

Gedurende het schooljaar willen we graag dat kleuters zo veel mogelijk aanwezig zijn op school, zelfs als ze niet leerplichtig zijn. Waarom? Omdat regelmatig naar school gaan belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind. We willen dat elk kind kan groeien zoals zijn leeftijdgenootjes en zich verbonden voelt met zijn of haar klas of groep.

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve dagen. Het is belangrijk om te beseffen dat elk schooljaar waardevolle leerkansen biedt en dat elke dag telt in het leerproces van je kind.

Bovendien worden de afwezigheidsgegevens van je kind doorgegeven aan de overheid. Als je kind onvoldoende dagen op school aanwezig is, kunnen ze hun groeipakket verliezen, en zelfs de toegang tot het lager onderwijs kan afhankelijk zijn van het aantal dagen dat ze op de kleuterschool hebben doorgebracht.

Maar als we merken dat je kind regelmatig te laat komt of vaak afwezig is, gaan we samen kijken naar manieren om de betrokkenheid van je kind te vergroten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat school een boeiende en stimulerende omgeving wordt, waar je kind met plezier naartoe gaat. We streven ernaar om je kind alle kansen te bieden om te groeien en te bloeien, want elk moment op school draagt bij aan hun ontwikkeling en toekomstige succes.

Wat te doen bij ziekte

Ziek zijn en naar school gaan, dat gaat niet altijd hand in hand. Hier lees je wat je moet weten over ziekte op school en wat er gebeurt als er een ongeval plaatsvindt.

Zieke kleuters die niet leerplichtig zijn (- 5-jarige kleuters) moeten geen doktersattest. Het zou fijn zijn om toch de school op de hoogte te brengen van de afwezigheid van je kleuter. Bij het lager onderwijs volstaat een z-briefje van de ouders voor maximaal drie opeenvolgende schooldagen. Na vier briefjes heb je een doktersattest nodig. Als je kind langer dan drie dagen ziek is, heb je ook altijd een doktersattest nodig. Vergeet niet om je kind af te melden bij ziekte, dit kan gemaild worden naar afwezigheden@janrosier.be en naar de leerkracht van je kind (naam.achternaam@janrosier.be).

Medicatie op school

Heeft je kind tijdens de schooluren medicatie nodig? Dan kan de school hierop toezien via een aanvraagformulier dat jij en de behandelende arts ondertekenen. Andere medische handelingen worden niet uitgevoerd, maar we helpen je graag bij het vinden van verpleegkundige ondersteuning.

Ongeval

Bij een ongeval op school bieden we eerste hulp en contacteren we de ouders om het kind op te halen en eventueel naar de dokter te gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, raadplegen we een dokter. We geven een verzekeringspapier mee dat door de arts wordt ingevuld en naar de verzekeraar wordt opgestuurd. Zo ben je gerust dat alles goed wordt afgehandeld.