Sterk in speel- en leerplezier

Katholiek Basisonderwijs

Jan Rosier

Onze school bestaat uit twee vestigingsplaatsen die samen één harmonische school vormen. Het is zo leuk dat we twee verschillende culturen hebben, maar toch één grote familie zijn! We werken samen en vormen één gedreven schoolteam waar we allen dezelfde visie volgen.

 

Onze school beschikt over twee vestigingen. Op beide vestigingen dragen wij dezelfde visie uit. Samen geven wij invulling aan het schoolleven. We vergaderen samen, vieren samen feest, leren samen, spelen samen. We organiseren allerlei activiteiten over beide vestigingen, zodat iedereen elkaar kent en er een grotere verbondenheid is.

Voor onze school betekent een zorgzame aanpak dat we binnen het gehele schoolbeleid streven naar het welzijn van elk kind en sterk inzetten op een 'brede basiszorg'. Als zorgzame school hebben we aandacht voor de kennis, vaardigheden en attitude van onze leerlingen. Als zorgzame school hechten we ook veel belang aan het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen. We streven naar hoge verwachtingen voor ieder kind.

Wij zijn een uniek, open en dynamisch team met jarenlange ervaring. Onze leerkrachten inspireren de kinderen vanuit hun eigen enthousiasme, sterke punten en talenten om leerkansen aan te bieden. Zo geven we jouw kind kansen waarmee hij of zij kan uitgroeien tot een zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid.

We zorgen ervoor dat kinderen zich nooit vervelen in de opvang! Plezier verzekerd on de opvang door fijn samen buiten en binnen te spelen. Onze kinderopvang biedt in samenwerking met de gemeente Lanaken ook een verscheidenheid aan spannende activiteiten, waaronder sportsnack voor de sportieve avonturiers, mad science voor de jonge wetenschappers, muziekschool voor de muzikale talenten en vele andere initiatieven. Ze zullen zich tijdens deze vele activiteiten gegarandeerd vermaken!

Bij ons op school bieden we huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag van 15:30 tot 16:30 uur. Tijdens deze sessies werken leerlingen zelfstandig aan hun huiswerk, maar onder toezicht. Onze begeleiders geven geen extra uitleg, maar bieden wel ondersteuning om hen te helpen organiseren en te plannen. Dit helpt leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en zelfvertrouwen op te bouwen. Het is een waardevolle aanvulling op hun schoolervaring.

Onze school heeft een wereldklas. We verwelkomen in deze klas kinderen uit alle hoeken van de wereld zoals de kinderen van 'Ter Dennen'. In deze klas bieden we vooral veiligheid en geborgenheid. De focus ligt vooral op het verwerven van taal. Dit doen we op een speelse en warme manier. Maar ook de andere leergebieden zoals wiskunde, muzische ontwikkeling,... Naast de wereldklas zijn de kinderen ook verbonden aan een gewone klas waar ze met leeftijdgenootjes op eigen tempo kunnen ontwikkelen. 

Wij zijn gepassioneerd door onze buurt. Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid in onze
schoolomgeving. Zo beleven we de rijke geschiedenis in onze naaste dorpsgemeenten
zoals Oud- Rekem, Fort Eben – Emael ,… Ook laten we onze kinderen genieten van het
carnavalsleven in onze gemeente. Daarnaast organiseren we leuke uitstapjes naar de kinderboerderij, waar kinderen kunnen genieten van interactie met dieren en de natuur ontdekken.

Bovendien zijn we verheugd om aan te kondigen dat we vorig schooljaar maar liefst 1300 euro hebben verdeeld onder 5 goede doelen in Lanaken, omdat we geloven in het belang van het ondersteunen van onze gemeenschap!

Daarnaast zijn we als school nauw betrokken bij de parochie door op verschillende momenten gedurende het schooljaar mee te vieren in de kerk. Zo ervaren we een sterke verbondenheid met onze parochie. Samen willen we streven naar een diepere spirituele ervaring en een hechtere gemeenschap.

Op woensdag krijgen de kinderen een heerlijk stuk fruit van de school als onderdeel van het "Oog voor Lekkers" project van de overheid. Gedurende een bepaalde periode ontvangen we hiervoor een subsidie, waardoor we dit kunnen aanbieden aan al onze leerlingen. Ook na afloop van de subsidieperiode blijft het mogelijk om op woensdag een stuk fruit via de school te krijgen, tegen een kleine bijdrage.

We willen graag dat onze leerlingen gezonde keuzes maken en beogen met het fruitproject om het proeven van verschillende fruitsoorten te stimuleren in klasverband.  Zien eten doet eten.

Tijdens de wintermaanden vullen de leerlingen van onze lagere school hun buik met een kom gratis soep op school!  Deze wordt aangeboden door de gemeente Lanaken. Warm, hartig en boordevol heerlijke smaken - een perfecte manier om jezelf op te warmen en je energie op peil te houden. 

We zetten ons in voor de veiligheid van onze leerlingen. Daarom moedigen we alle leerlingen uit het 5e en 6e jaar aan om per fiets naar school te komen. Door actief te zijn in het verkeer leren ze belangrijke verkeersvaardigheden en dragen ze bij aan een gezondere levensstijl. Zo krijgen onze kinderen ieder jaar les over de ‘dode hoek’ in het verkeer georganiseerd door de gemeente. Veiligheid en plezier gaan hand in hand!

Watergewenning staat hoog op de agenda! We bieden zwemlessen aan voor alle leerjaren, waarbij we ervoor zorgen dat kinderen zich comfortabel voelen in het water en belangrijke zwemvaardigheden ontwikkelen. Of ze nu beginners zijn of al ervaren zwemmers, het zwembad ligt op wandelafstand van onze school en daar maken we dankbaar gebruik van.

Elk jaar organiseren wij, met een gedeelte van de school, een musical of schoolfeest waarbij de kinderen de kans krijgen om hun eigen durf te laten schitteren op het podium. Zingen, dansen, de hoofdrol spelen of presenteren: voor elk talent is er een kans om te groeien.

1996-2005: de start
De basisschool Jan Rosier ontstond in 1996 uit de samenvoeging van de vroegere jongensschool (Fraterschool) en de vroegere meisjesschool (Zusterschool). De tijdsgeest vereiste de invoering van gemengd onderwijs. Het bestuur besloot de twee scholen samen te voegen en één katholieke gemengde basisschool in Lanaken-centrum op te richten. Aanvankelijk had de nieuwe school drie vestigingsplaatsen : Koning Albertlaan 100, Hellingstraat 58 (wijkafdeling) en Pastorijstraat 11.

Na één jaar werd de vestigingsplaats Fraterschool Koning Albertlaan 100 verlaten en werden die klassen gehuisvest in de gebouwen van de vroegere meisjesschool. Men plande de bouw van een nieuwe schoolvleugel waar het geboortehuis van de Lanakense schilder Jan Willem Rosier ooit stond. Vandaar de naamkeuze van de school. Ondertussen werden de bouwplannen gewijzigd. De nieuwe schoolvleugel werd gebouwd op het terrein dat vrijkwam door de afbraak van het oudste gebouw.

2005-2009: nieuw gebouw voor de hoofdschool
Op 1 september 2005 nam de school intrek in het nieuwe gebouw. De 12 klaslokalen, de eetzaal, de turnzaal, secretariaat en directiekantoor werden in gebruik genomen. De officiële opening gebeurde op 14 oktober met een academische zitting met toespraken van o.a. dhr. O. Goffin, voorzitter van de inrichtende macht, de directeur Mevr. H. Eurlings, burgemeester Vangronsveld en Vlaams minister Keulen. Op zaterdag 15 oktober werd er een opendeurdag georganiseerd waarop veel Lanakenaren het nieuwe gebouw zijn komen bekijken.

2009-2011: verbouwingen in de wijkschool
De verbouwingen in de wijkschool startten in het schooljaar 2008-2009. De klaslokalen werden uitgebreid en het meubilair vernieuwd. In september 2009 namen de kinderen en de leerkrachten de lokalen in gebruik. De volgende vernieuwingsfasen zullen starten in de nabije toekomst. De kleuterklassen in de centrumschool ondergingen in het schooljaar 2010-2011 een grondige opknapbeurt en renovatie. De vleugel werd uitgebreid met een vijfde klaslokaal. Tegelijkertijd werd het schoolgebouw, daterend uit de dertigerjaren, tussen de lagere school en de Middenschool, gesloopt. De congregatie van de zusters gaf in datzelfde schooljaar het kloostergebouw en de bijbehorende kloostertuin in erfpacht aan het schoolbestuur. Het kloostergebouw dateert uit de late jaren zestig. Na de verbouwing zullen er lokalen voor de eerste graad en een kleuterturnzaal ingericht worden. In de wijkafdeling bouwde men ondertussen een vernieuwde sanitaire blok, samen met de eetzaal en het leraarslokaal ‘het koffiehuisje’