Samen bouwen aan een mooie toekomst!

Onze zorgvisie

Wij willen een school zijn waar kinderen zich goed voelen. We geloven in de groeikansen van elk kind en ondersteunen onze kinderen op alle vlakken. We willen een school zijn waar alle kinderen kunnen ontplooien vanuit brede zorg en waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Elk kind staat centraal. We houden steeds rekening met de specifieke leer- en ontwikkelingskansen van elke leerling.

Om dat te bereiken zorgen we voor een krachtige leeromgeving. Voor de uitwerking van onze zorg proberen wij de uitgangspunten van handelingsgericht werken zoveel mogelijk centraal te stellen en wij gebruiken het zorgcontinuüm om de praktijk vorm te geven. Ons kindvolgsysteem is hier een belangrijk onderdeel van.

Onze school probeert al het nodige te doen om het leer- en het zorgtraject zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor gebruiken we ook observaties en testingen. Deze spelen een cruciale rol binnen de groei van het kind, de klas en de school.

Dit doen we met een gemotiveerd team van leerkrachten, zorgcoördinatoren en directie die zoveel mogelijk proberen te dragen voor alle kinderen. Dit is een team dat samen de ondersteuning van een kind draagt en samenwerkt om het kind zoveel mogelijk te doen groeien.

Een team waar iedereen zijn inbreng belangrijk is en geluisterd wordt naar elkaar. Dit zorgt voor een grote openheid binnen het team waar ook goede afspraken en communicatie zijn. Het team kan elkaar vertrouwen en rekenen op elkaars expertise en eigenheid binnen de zorg.